Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

црвенаЦрвена боја

Најтопли бои се црвената и портокаловата. Топлите бои се највпечатливи и најмногу го привлекуваат вниманието.

Црвената ќе биде поцрвена ако е оби колена со зелена.

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова