Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Меѓубои

меѓубоиМеѓубои се добиваат со мешање на основните и второстепените бои :

  • црвено - портокалова,
  • портокалово - жолта,
  • жолто - зелена,
  • сино - зелена,
  • сино - виолетова и
  • виолетово - црвена .

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова