Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Основни бои

Основни бои се:

  • црвената
  • жолтата и
  • сината

Се нарекуваат основни бои затоа што не можат да се добијат со мешање со други бои од спектарот.

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова