Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Сина бојаСина боја

Најстудена боја е сината.

Сината боја ќе има максимум сјај ако е обиколена со портокалова;

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова