Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Спектрални бои

Спектралните бои во себе имаат различна количина на светлина.

  • Жолтата боја е најсветла,
  • црвената и зелената боја се средно светли,
  • а сината и виолетовата се најтемни.

Сончев спектар

Снопот од шест бои во редоследот :

  • црвена ,
  • портокалова,
  • жолта,
  • зелена ,
  • сина ,
  • виолетова

се нарекува сончев спектар

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова