Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

топлиТопли и студени бои

Боите се делат на :

 • топли
  • црвената,
  • жолтата и
  • портокаловата.
 • студени
  • зелената
  • сината и
  • виолетовата.

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова