Make your own free website on Tripod.com

Ликовни бои

Спектар
Видови бои
Основни бои
Второстепени бои
Меѓубои
Топли-студени
Црвена боја
Сина боја

Второстепени бои

Второстепени бои се

  • портокаловата
  • зелената и
  • виолетовата

Овие бои се добиваат со мешање на основните бои :

  • црвена и жолта = портокалова ,
  • жолта и сина = зелена и
  • сина и црвена = виолетова

Изработено од: Сунчица Цветанова, Анкица Николова